Wat kan een NLP coach voor jou betekenen?

Als mensen vinden we het allemaal uiteraard erg belangrijk dat we ons goed in ons vel voelen. Het is echter zo dat dit in de praktijk niet altijd even eenvoudig te realiseren valt. Elke dag opnieuw worden we blootgesteld aan verschillende prikkels uit onze omgeving. Deze prikkels kunnen positief, maar ook erg negatief zijn. In het laatste geval is het zo dat we ons al snel terneergeslagen zullen voelen. Wanneer er op periodieke basis sprake is van negatieve prikkels bestaat het risico zelfs dat deze de overhand gaan nemen in je brein. Een beroep doen op een NLP coach kan ervoor zorgen dat je leert hoe je deze negatieve gedachten als het ware opnieuw kan programmeren in iets positiefs.

Hoe gaat een NLP coach te werk?

De taak van een NLP coach bestaat er in om je aan te leren hoe je, je brein als het ware kan besturen met behulp van taal zodat jij je terug beter in je vel gaat voelen. In principe moet een NLP coach ervoor zorgen dat je als het ware een handleiding krijgt aangereikt over hoe je jouw brein het best kan gebruiken. Het uiteindelijke doel hiervan is terug het leven kunnen leiden dat jij altijd voor ogen hebt gehad. NLP gaat er in de praktijk vanuit dat ons brein werkt op basis van vijf verschillende zintuigen, namelijk:

  • Horen;
  • Zien;
  • Voelen;
  • Ruiken;
  • Smaken;

Ruiken en smaken zijn in de praktijk vrij vaag waardoor de focus eigenlijk vooral komt te liggen op horen, zien en voelen. Het is de taak van een NLP trainer om ervoor te zorgen dat het met behulp van deze zintuigen mogelijk wordt om terug positieve gedachten te kunnen vormen in je hoofd. Op het ogenblik dat je begrijpt hoe NLP in de praktijk werkt zal je kunnen vaststellen dat je het leven terug van een veel vrolijkere kant zal gaan zien.

Wanneer moet je een beroep doen op een NLP coach?

Het probleem met negatieve gedachten die zich een plaats toe-eigenen in ons brein is dat dit lang niet altijd op een even bewuste manier gebeurt. Negatieve gedachten nemen niet in één klap een permanente plaats in, in onze gedachten. Dit is proces dat langzaam op gang komt en dat naarmate de tijd vordert meer en meer grip krijgt. Tegelijkertijd krijg jij het gevoel dat je de grip op niet alleen je gevoelens, maar ook op je manier van communiceren verliest.

Wanneer je een NLP coach onder de arm neemt zal je kunnen vaststellen dat bovenstaande negatieve eigenschappen tot het verleden kunnen gaan behoren. Door vol in te zetten op taal en dan meer bepaald de manier van communiceren met jezelf en met derden kan ervoor worden gezorgd dat je het leven terug vol goede moed tegemoet kan zien. In de praktijk kan er dan ook worden vastgesteld dat ongelofelijk veel mensen gebaat kunnen zijn bij een beroep doen op de kennis en mogelijkheden waar een NLP coach over beschikt. Twijfel dan ook niet langer en ontdek het nu zelf door het volgen van een interessante NLP training!

NLP Academie is er voor jouw persoonlijke ontwikkeling!

Niet gecategoriseerd

Reginald Obrien