Gezondheid en uitvaartverzekering

Een goed gezond lijf is belangrijk vanwege diverse redenen. Dit kunnen voor de hand liggende redenen betreffen, maar het is ook belangrijk voor het vinden van een uitvaartverzekering. Veel consumenten zullen hier niet snel bij stil staan, maar uw gezondheid is ook belangrijk bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. Het kan het aanvraagproces namelijk behoorlijk bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

Gezondheidsverklaring

Uitvaartverzekeraars willen het risico op overlijden inschatten, dit is immers het moment waarop de verzekeringsmaatschappij moet uitkeren. De gezondheid van een klant vinden zij dan ook 1 van de belangrijkste factoren. Om dit vast te kunnen stellen dient de aanvrager bij de meeste uitvaartverzekeraars een gezondheidsverklaring in te vullen. Sommige uitvaartverzekeraars accepteren bij voorbaat geen klanten die chronisch ziek zijn, andere vragen een hogere premie. Daarnaast zijn er gelukkig ook verzekeraars die deze verklaringen geen onderdeel van het aanvraagproces maken. Hier kan bijna iedereen dan ook in feite terecht. Echter hebben deze verzekeraars wel carenzjaren om dit risico in te kunnen dekken. Dit houdt in dat de eerste jaren na het afsluiten een wachttijd geld. U betaald wel premie, maar wanneer u binnen deze wachttijd overlijdt zullen uw nabestaanden geen of een gedeeltelijke uitkering ontvangen.

Terminaal ziek

Voor gezonde mensen is het afsluiten van een uitvaartverzekering geen enkel probleem. Voor chronisch zieken wordt dit moeilijker en voor terminaal zieken helaas onmogelijk. Het is voor de uitvaartverzekeraar op dit moment namelijk duidelijk dat zij relatief snel moeten uitkeren en willen hierdoor geen terminale zieken als nieuwe klanten. Ook de verzekeraars waarbij er geen gezondheidsverklaring ingevuld moet worden kunt u niet terecht. Want in de voorwaarden staat vermeld dat zij deze doelgroep helaas niet zullen accepteren. En dat wanneer dit toch gebeurt is geen uitkering plaatsvind op het moment dat aantoonbaar is dat de klant wist dat hij of zij terminaal ziek was. Hetzelfde geldt wanneer er wel een gezondheidsverklaring ingevuld is, maar dit verzwegen is. Wanneer u binnen een korte periode na het afsluiten zult overlijden zal de verzekeringsmaatschappij dit altijd uitzoeken.

Niet gecategoriseerd

Reginald Obrien