Dagbesteding: een dag lang doen waar je goed in bent

Dagbesteding is een manier voor zorgbehoevenden om contacten op te bouwen, om creatief bezig te zijn, om structuur en activiteiten in het leven toe te voegen en om iets nieuws te leren. Het is speciaal bedoeld voor mensen die alleen geen activiteiten meer kunnen ondernemen en die daardoor sociale contacten en vaardigheden missen. Er zijn instanties die allerlei soorten activiteiten organiseren, van tuinieren en schilderen tot een doelgericht traject om iemand voor te bereiden op een baan. Dagbesteding heeft veel voordelen voor de zorgbehoevende, maar ook voor de mantelzorger, omdat deze dan ontlast wordt.

Verschillende soorten dagbesteding

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten professionele dagbesteding en instanties bieden deze aan in hun eigen faciliteiten, bij externe faciliteiten of bij een werkgever.

●       De belevingsgerichte optie is bedoeld voor mensen die zelf sociaal geïsoleerd raken of zijn geraakt. Het doel is om het voor iemand mogelijk te maken zo zelfstandig mogelijk te blijven. Belevingsgerichte dagbesteding kan van alles zijn, zoals een creatieve cursus of een bezoek aan een zorgboerderij.

●       Er is ook arbeidsmatige besteding en dat is een alternatief voor een betaalde functie. Het draait hier om persoonlijke ontwikkeling en het leren van nieuwe vaardigheden voor mensen die geen betaald werk kunnen doen.

●       Ontwikkelingsgerichte dagbesteding heeft als doel om iemand te helpen aan vrijwilligerswerk of zelfs een betaalde baan. Het is een traject van drie jaar waarbij je vaardigheden opbouwt die je nodig hebt op de werkvloer en leert zelfstandig te werken.

Gebruik maken van deze optie

Ben jij een mantelzorger of een zorgbehoevende, dan kun je gebruik maken van deze optie. Dat gaat via de sociale dienst. Daar geef je aan dat je geïnteresseerd bent en komen ze bij je langs om dit te bespreken. Dat wordt ook wel een keukentafelgesprek genoemd. Tijdens dat gesprek wordt gekeken naar het soort dagbesteding dat het beste voor je is, naar de regelmaat waarop je gaat en naar het resultaat dat je er zelf mee wilt bereiken. Jouw behoefte, situatie en wensen worden op tafel gegooid en daar wordt de beste oplossing bij gevonden.

Sovak | Wonen, werken en leven met plezier!

Voor wie is het bedoeld?

Dagbesteding is bedoeld voor iedereen die zorg nodig heeft en die niet meer alleen aan activiteiten kan deelnemen of werk kan uitvoeren. Dat betekent dat ouderen ervoor in aanmerking komen, mensen met dementie, mensen met hersenletsel, mensen met een leerachterstand, enzovoorts. Er wordt van alles aangeboden, zoals koffie-ochtenden, toneelspelen en knutselen. Maar ook leren om met geld om te gaan, boodschappen doen en reizen met het openbaar vervoer.

Het hangt helemaal van jouw situatie af, welke optie voor jou het beste is. Dit wordt gekoppeld aan wat je ermee wilt bereiken. Of dat nu het opbouwen van sociale contacten is, het leren van vaardigheden zodat je werk kunt uitvoeren, het beoefenen van een hobby of zelf je boodschappen doen, het is allemaal mogelijk. Het doel is om langer zelfstandig te kunnen zijn en om het leven meer kleur te geven.

Niet gecategoriseerd

Reginald Obrien